02126352091 sales@amoutseir.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
تاریخ تولد*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود
02126352091 sales@amoutseir.com

ورود

ثبت نام

هنگامی که شما یک حساب کاربری ایجاد می کنید، قادر به پیگیری وضعیت پرداخت، پیگیری تایید خواهید بود و شما همچنین در پایان تور می امتیاز خود را ثبت کنید.
نام کاربری*
رمز عبور*
تکرار رمز عبور*
نام*
نام خانوادگی*
تاریخ تولد*
ایمیل*
تلفن*
کشور*
* ایجاد یک حساب کاربری به معنی پذیرششرایط استفاده از خدمات ما و سیاست حفظ اسرار است.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

در حال حاضر عضو هستید؟

ورود

تست سیستم

شما می توانید سیستم مدیریت تور را در این موضوع به راحتی تست کنید

۱. ) نگران نباشید، یک حساب کاربری با لینک در گوشه بالا سمت راست این صفحه ایجاد کنید.

۲.)رزرو تور را از سایت آزمایشی انجام دهید. همچنین میتوانید با استفاده از Paypal Sandbox، پرداخت را انجام دهید.

اطمینان حاصل کنید که حساب کاربری Paypal خود را برای تست پرداخت ایجاد کرده اید.

https://www.sandbox.paypal.com/us/webapps/mpp/account-selection (با Paypal Sandbox، شما می توانید با استفاده از پول مجازی پرداخت کنید.)

۳.) پس از اینکه تور را رزرو کردید یا پرداخت شده توسط Paypal، می توانید این معامله را از داشبورد مشتری مشاهده کنیدhttp://demo.goodlayers.com/traveltour/dashboard/?page_type=dashboard